Online emailberichten synchroniseren

Kopieer/synchroniseer je volledige mailbox (en) naar een andere server, zonder dubbele bestanden!


					
					
				
IMAP Bron / Oude Mailbox (Meestal is dit je mailadres)
(of een IP-adres)

IMAP Doel / Nieuwe Mailbox (Meestal is dit je mailadres)
(of een IP-adres)


Schatting Tijdstip van voltooing

Voortgang
Voortgang

Status - Start
				

Status - Einde
				

Volledige log van de synchronisatie

				
				
				
				

ImapSync, je emailberichten verplaatsen tussen 2 verschillende mailboxen/ hosters.

Wanneer je van een hoster gaat verhuizen wil je natuurlijk dat je mail ook goed overgezet wordt. Als je van/ naar hetzelfde controlepaneel gaat, dus van DirectAdmin naar DirectAdmin, van Plesk naar Plesk of van Cpanel naar Cpanel gaat dan is dit vrij makkelijk te migreren via het controlepaneel zelf maar ga je bijvoorbeeld van Plesk naar DirectAdmin of andersom en visa versa, dan is de mail toch een lastige klus. Je kan dan natuurlijk 2 identieke mailadressen aanmaken in bijvoorbeeld Outlook, Mac Mail of Thunderbird, etc. met verschillende smtp hostnamen en alles handmatig verschuiven maar dit duurt lang of je loopt vast op de kleinste dingen zoals, je weet niet hoe dit werkt.

Met emailverplaatsen.nl kun je heel simpel je mail synchroniseren van tussen mailboxen. Zolang je het venster open laat staan loopt deze rustig door tot alles voltooit is. Omdat er een directe verbinding aangemaakt wordt tussen de 2 servers ben je niet afhankelijk van je internetsnelheid thuis en is je mail ook tientallen malen sneller overgezet dan via je computer zelf zoals eerder beschreven.

Wil je dus veilig en over SSL je mail snel en compleet overzetten? Dan kun je dit doen met emailverplaatsen.nl of ook wel beter bekend als ImapSync.

Heb je vragen over het verplaatsen van je mail? Ga dan naar onze website wned.nl en stuur ons een email.

Niets wordt opgeslagen

Wij slaan geen gegevens op en er kan ook geen mail worden gelezen tijdens de synchronisatie. Alles op deze website is beveiligt en encrypted (versleuteld).

Gebruik op eigen risico

Het gebruik van emailverplaatsen.nl is veilig en gratis. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van onze tool en/ of verlies van data.

Alle rechten zijn voorbehouden.

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van WNED V.O.F. Ook het gebruik van merk- en productnamen van WNED V.O.F. in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.